Özyeğin Üniversitesi TRACE Sınav İçeriği

Özyeğin Üniversitesi hazırlık okulu akademik takvimine göre yılda üç defa düzenlenen TRACE sınavının geçme notu 65’tir. Özyeğin TRACE business, art, environment, health gibi başlıkların seçilebildiği tematik bir sınavdır.

Özyeğin TRACE sınavı 3 bölümden oluşmaktadır, bunlar; reading (okuma), listening (dinleme) ve writing (yazma)’dır. Sınav için verilen toplam süre 210 dakika olup, sınav başlamadan önce TRACE Introduction bölümünde seçilen konu hakkında çeşitli görsellerle birlikte 10-15 dakika bilgi verilir. Reading ve listening bölümlerinden sonra 30 dakikalık bir ara verilir ve daha sonra writing bölümüne geçilir.

 

Özyeğin TRACE Reading Bölümü:

Özyeğin Üniversitesi TRACE sınavında reading (okuma) bölümü için verilen süre 80 dakikadır ve sınavın bu bölümü 30 puan üzerinden değerlendirilen 40 sorudan oluşmaktadır.

2 tane 250 kelimelik, ve birer tane 500 ve 1000 kelimelik metinler verilmektedir. Metinlerle ilgili olarak 37 soru sorulur, kalan 3 soru ise tüm metinleri üslup ve verilen bilgi bakımından karşılaştıran sorulardır.

 

Özyeğin TRACE Listening Bölümü:

TRACE sınavında dinleme bölümü için 50 dakika süre verilir ve 30 puan üzerinden değerlendirilir.

Section 1:

Note-Taking formatındadır. Öğrencilere 14-15 dakika uzunluğunda bir metin dinletilir ve bununla ilgili olarak 15 soru sorulur. Dinleme yapılırken notlar alınması beklenir.

Section 2:

While listening formatındadır. İki kişi arasında geçen söyleşi sırasında sınav soruları cevaplanır. Toplam 10 sorudan oluşmaktadır.

 

Özyeğin TRACE Writing Bölümü:

Yazma bölümüne yine 80 dakika ayrılır ve 40 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav temasına bağlı olarak bir konu verilir ve öğrencilerden buna dair 250 kelimelik akademik formatta bir paragraf yazmaları istenir.

Detaylı Bilgi ve Başvuru

Leave a Reply

Your email address will not be published.