Özyeğin Üniversitesi Hazırlık Atlama
Özyeğin TRACE Sınavı Kurs Programı

Sınıflarımız sadece Özyeğin Üniversitesi Hazırlık Okulu öğrencilerinden oluşmaktadır. Karma sınıf uygulaması yoktur. Dersler her seviye için ayrı sınıflarda ya da tercihinize göre birebir TRACE özel ders olarak yapılmaktadır.

Program boyunca Özyeğin TRACE Sınav İçeriği ve Pratiği odaklı olarak çalışılmaktadır. Sınavın Reading, Listening ve Writing konuları üzerinde ayrı ayrı çalışılmakta, ayrıca TRACE Kelime Listeleri ve gerekli gramer konuları detaylı olarak işlenmektedir.

Eğitmenler

Bütün hocalarımız Özyeğin TRACE sınav sisteminde uzman ve hazırlık geçmiş olan eğitmenlerdir. Öğrencilerimize İngilizce çalışma yöntemi ve sınav motivasyonu konularında da program boyunca destek verilmektedir.

Özyeğin TRACE Ders Kaynakları

Derslerimizde ÖZÜ TRACE sınav sistemine göre hazırladığımız kitap ve ders materyallerimiz kullanılmaktadır. Bunlar her dönem son sınav içeriğine göre güncellenen materyallerdir.

Öğrencilerimize derste kullanılanlar dışında ihtiyaç duyulan ya da eksiklikleri olan her konuda ek materyal desteği verilmektedir.

Bütün ders materyalleri ücretsiz olarak sunulmaktadır.

TRACE Deneme Sınavları

Özyeğin TRACE kursu boyunca düzenli olarak ders saatlerine ek olarak TRACE Deneme Sınavları yapılmaktadır. Bunlar üzerinde sınav sonrasında detaylı soru çözümlemeleri yapılmaktadır.

TRACE deneme sınavlarımız birebir sınav formatında güncel sınavlardır.

Birebir Etüt Dersleri

Bütün öğrencilerimize program boyunca ders saatlerine ek olarak zorlandıkları ya da ihtiyaç duydukları konularda hocalarımıza birebir ücretsiz ek dersler yapmaktayız.

Birebir Essay Kontrolleri

Writing ödevlerinde değerlendirmeler bireysel feedback verilebilmesi için birebir çalışma olarak yapmaktayız.

Ders Çalışma Salonları

Öğrencilerimizin ders saatleri dışında diledikleri zaman ders çalışıp hocalarına soru sorabilmeleri için kurum binalarımızda özel alanlar ayrılmıştır. Öğrencilerimiz böylece kurumumuzda her zaman der çalışıp soru sorabilme imkanına sahiptirler.

Başlayacak TRACE Kurs programlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.